Hos Randers Kommune sender vi denne tid et spørgeskema ud til udvalgte landsbyer. Vi vil nemlig rigtig gerne have et bedre indtryk af, hvad landsbyerne er for nogle størrelser, så vi bedre kan understøtte den lokale udvikling. En af landsbyerne er Borup (og også oplandet), og vi vil blive meget glade, hvis I vil tjekke jeres e-boks, hvor der gerne skulle være kommet brev med link til spørgeskemaet. Dem der ikke modtager digital post fra os, modtager selvfølgelig spørgeskemaet i fysisk form. Når man har udfyldt spørgeskemaet deltager man desuden i lodtrækningen om citygavekort til en værdi af 250 kr.”

Svarfrist 22. oktober 2019

 

Kom frem med dine forslag!

De fleste er vel enige om at vores Forsamlingshuset er et aktiv for Borup. Selv om vi ikke har langt ind til Randers, og dermed kan deltage i mange forskellige kulturrelle aktiviteter derinde, har vi vel stadig brug for vores Forsamlingshus!

Men hvad skal vi bruge det til?

Skal det bare være det hus vi lejer til vores store familiefester, eller skal det være et samlingssted for hele Borup og omegn!

Vi fra bestyrelsen vil gerne gøre det til det sidste. Vi vil gerne arrangere aktiviteter som kan samle byen, både ældre og børnefamilierne.  Vi vil gerne støtte op om mange forskellige arrangementer.

Vi i bestyrelsen kan naturligvis ikke magte det hele selv ( i øjeblikket er vi kun 3 i bestyrelsen), men vi tror på, at kommer ideerne frem, kommer der også nogle, som vil hjælpe til med det praktiske. Det er jo ikke nogen naturlov, at det er bestyrelsen der skal stå for alle arrangementer i huset!

Økonomi

Borup Forsamlingshus er et gammel hus, over 100 år. Det betyder naturligvis, at der skal bruges relativt mange resourcer på vedligeholdelse.   Med den økonomi huset har, er det nødvendigt at det der arrangeres i huset, giver overskud. Vi har valgt at aflyse arrangementer hvis vi har kunnet se at økonomien ikke har kunnet hænge sammen, fordi der har været for få deltagere. Men er det den rigtige vej?

Lad os hjælpes ad med at gøre det bedre!

Bestyrelsen sidder ikke med alle svarene - vi vil gerne høre fra dig! Vi er en lille by - men der er flere ideer derude, end dem vi i bestyrelsen kan hive op af hatten.

Har du forslag til hvad der skal til, for at vi kan samle flere til vores fællesspisninger, eller ideer til andre aktiviteter, som kom frem med dem.  Send en mail til bestyrelsen, find adresser under kontktpersoner.

Hold dig ikke tilbage, det kunne jo være at din ide, var bæredygtig!

Vi glæder os til at høre fra dig!